Miljöstark 2019 - En högst individuell Challenge

Första februari och första dagen på årets första challenge, Miljöstark 2019.

Vad är då Miljöstark 2019?

För mig är detta en högst personlig och individuell challenge beroende på vad din hund behöver i sin träning. Grund iden kom upp då jag själv insåg hur vanligt det är att du som person fastnar i mönster och rutiner, nästintill bekvämligheter i din träning istället för att utmana dig själv och din hund för att utvecklas vidare. Det jag tränar och där jag tränar blir min hunds träningsbild och svårigheter stöter vi båda på när vi förändrar den. Kort och gott handlar Miljöstark 2019 om att försöka maximera vart, när och hur du tränar för att både du och din hund ska utvecklas.

Beroende på vart du och din hund är i din träning kan det komma att se olika ut, det kanske tom är så att det är du som förare som behöver träna på att träna och vara i bubblan med din hund på olika platser/miljöer, att det är du som spricker hål på fokusbubblan först genom att bli störd av yttre faktorer. Det kan också handla om saker som din hund kan tycka är lite konstigt och läskigt, att stärka upp din hund i situationen, eller om att maximera er störingsträning och er fokusbubbla, en grund som behöver underhållas. Hur ditt miljöstark 2019 ser ut är ditt val.

Att sätta igång

Det allra första jag tycker är viktigt innan jag sätter igång min träning är faktiskt att fundera ut hur jag ska ta mig ann träningen under dessa 28 dagar. En övergripande plan, en plan som kan komma att förändras men som ger mig ett lite mer specifikt mål kring vad det är jag vill få ut av denna challenge.

För min egen del så kommer mitt och Harrys miljöstark 2019 behandla just det att jag som hundförare ska vara 110% medveten och närvarande i det vi gör, oavsett vart vi gör det. Att gå in i vår träning och träna på att inte låta tankar och yttre faktorer gå in och påverka vår träning och det vi gör. Detta ska vi utföra på olika platser under hela februari månad, det kan vara en planerad och utvald plats men även spontana platser för att generalisera träningen så mycket som möjligt. Varje tillfälle vi har ska vi ta möjligheten till att träna, när jags skriver varje tillfälle vi har så menar jag exempelvis att är Harry med i bilen när vi handlar så ska jag ta tillfället i akt och träna på plats.

Så hur ser ditt miljöstark ut 2019 och vad vill du fokusera på och hur ska du gå tillväga?