Apportering - Så tänker vi

Apportering - Så tänker vi

Många gånger får vi frågan hur våra hundar är så engagerade i apportering. Hur får vi hunden att hålla fast, gripa snabbt och lämna över den korrekt? Apportering består av en rad olika delar som du tidigt kan träna in redan i leken, några av dem har vi redan nämnt. Dessa delar kan vi börja uppmärksamma redan i leken med våra hundar, bara vi lägger märke till vad hunden gör i leken och att vi vet vad vi vill förstärka.

En av de vanligaste fällorna många hamnar i är att starta apporteringsträningen med en apportbock. Detta utan att hunden har fått en förkunskap för en av de allra viktigaste grunddelarna i apportering som är gripa, placera föremålet korrekt och hålla fast. Att starta träningen med en apportbock kan också, för många hundar, ge obehagskänslor av att ha något hårt i munnen.  Av den anledningen väljer vi att starta träningen med ett mjukt föremål, för att successivt öka svårigheten, ju mer kunskap hunden får desto hårdare- och tyngre föremål byter vi till.

Vårt första grundsteg i apportering går därmed ut på att lära hunden att aktivt gripa ett mjukare föremål och även vara noga med att hunden placerar det korrekt, vår målbild är att hunden ska placera apportbocken bakom “huggtänderna”. Kommer apportbocken för långt bak i munnen ökar chansen för att hunden rullar runt och tuggar på apporten, hamnar den för långt fram är det lätt för hunden att tappa den. Därför vill vi utbilda hunden tidig i vart vi önskar att den ska placera föremål för att få ett så pass bra slutresultat som möjligt.

Innan vi ens kommit så långt som att börja träna vårt första grundsteg börja vi ännu lättare, som vi tidigare nämnde, nämligen i leken. Vi får otroligt mycket information angående hundens intresse för föremål, har den ett mindre intresse behöver vi först börja med att göra föremål värdefulla för hunden. Här finns flera vägar att gå som exempelvis att föra över värde från något som hunden helst vill ha (premarcklekar), utvädera vilka föremål min hund faktiskt väljer själv, leka korta pass där vi startar upp hunden i jaktlekar. Många gånger handlar det ofta om hur vi leker och vad vi väljer att leka med som påverkar hundens intresse för föremål. Den absolut vanligaste fällan här är att presentera ett föremål som hunden ratar och istället belöna med godis. Vi hjälper då aktivt till att minska intresset för föremål genom att presentera föremålet och hunden säger “Nej tack” och då får en godis istället, värdet sjunker. En annan vanlig fälla är att säga nej du får inte lov att ta den, för en hund med lågt föremålsintresse sjunker värdet. Vår ambition är att i allra första starten få hunden att vilja ha föremålet, hunden ska nästan vara lite odräglig. Reglerna för hur vi ska handskas med föremålet sätter vi senare i leken.

Allt detta, och mycket mer går vi igenom i vår onlinekurs som startar 15 Maj. Mer information om kursen finner ni här: https://www.hundunik.se/onlinekurs-apportering/

 

Hoppas vi ses/
Svea, Arbetsglädje och Helen, HundUnik