Julkalander 2016 - Lucka Tjugotre

 - Lära hunden korsa tassarna - Del 4

Sista delen i detta temat och vi fortsätter att nöta detaljer. Det är många beteenden som du behöver ta hänsyn till i denna övningen och den är ganska komplex. Harry har fått förståelsen över att tassen skall "dutta" över den andra tassen men jag vill där åt stadgan. Detta gör att jag valt att bryta ner det till det som kommer presenteras i del 4. Vi går i myrsteg framåt samtidigt som jag fokuserar på att han har tass nummer två stilla. 

Jag har valt att Harry skall korsa tassarna ståendes, detta är ett valfritt val. Anledningen till varför jag inte väljer att han skall ligga ner är del för att han har liggmarkering i spåret som han håller på att lära sig. Eftersom vi är aktiva i Freestyle och Heelwork to music går tankarna till att han skall kunna utföra detta sedan i gående/stående.