Julkalender 2016 - Lucka Två

Lucka Två 

- Nosaktivering, Lär hunden att lokalisera din doft 

Denna roliga aktivering går ut på att du skall lära hunden att lokalisera rätt och frysmarkera på din unika doft. Innan vi kommer så långt behöver vi först grunda med några beteenden som vi kommer ha nytta av i denna övning.

För er som tränar Nosework är detta ett sätt att grunda för frysmarkering (förutsatt att hunden då skall leta reda på rätt doft inom NW), för er som tränar lydnad är detta ett sätt att grunda inför vittringen där hunden skall leta reda på just din doft. Övrigt i vardagen är det ett kul sätt att få hunden att arbeta med nosen samt mentalt. 

Du behöver i denna lucka: 

  • Förkunskapen-  Nostarget ( Du hittar inlärning av nostarget i blogginlägget om "Att lära hunden att lämna över föremål del 1)
  • Godis 
  • En klicker om du arbetar med detta, verbalt belöningsord fungerar utmärkt
  • Eventuellt förkunskap om omvänt lockande 
  • Din hand 

Steg nummer ett: Förkunskapen nostarget

Steg nummer två: Nosfrysa på targethanden, hunden skall söka upp handen och hålla kvar till inväntad signal ges, i vårt fall använder vi oss av en belöningsmarkör. Jag varierar hur jag belönar, till störst del väljer jag att belöna i den hand som hunden nosfryser på. 

En del hundar kan de falla sig naturligt för att hålla kvar på handen en längre stund om det är grundade väl med nostarget. Som hjälp kan du är använda dig av omvänt lockande, vilket blir en hjälp och en påminnelse för hunden att den gör rätt då den håller kvar sin nos på handen. 

Först en liten introduktionsfilm till omvänt lockande för er som inte tidigare varit bekanta med övningen. 

 

Inlärning Nosfrys 

 

 

I nästa lucka tre kommer jag att presentera hur du går vidare med övningen. 

Lycka till