Decemberbloggen - Att förändra en känsla

“Lucka Sju”

Detta passet består av en väldigt taggad Asic som precis kommit in ifrån ett lekpass med husse, så aktivitetsnivån är redan hög. Redan nu tar jag in de föremål jag kommer använda mig av för att så tidigt som möjligt få in dem i bilden, visat intresse för dem belönas. De kommer finnas med i hans minnesbild med ingenting kommer att hända med med dem. Syftet med detta är att tidigt generalisera om man har en hund som är väldigt medveten och uppmärksam när situationen blir annorlunda . Vi fortsätter att arbeta med en huvudtarget men lägger på båda händer, beroende på vilket öra som jag pillar på, jag börjar alltså även att pilla på öronen i denna videon. Asic är väl medveten om proceduren och tillåter den, men målet är att förändra hans känsla. 


Tips: Vissa individer är mer ifrågasättamde än andra, de märker direkt då situationen förändrats. Lägg då upp situationen så som den kommer se ut från början för att skapa en rutin. Undersöker hunden det du tagit fram som den tidigare visat är lite läskigt ge belöningssignal och kasta belöning bort ifrån dig. Är det så långt du kommer det passet så är det ett stort steg framåt.