Decemberbloggen - Att förändra en känsla

“Lucka tre”

Belöningssystemet förändras en smula, jag kommer nu välja en liten sämre belöning då jag belönar bort (karamellen kastas iväg). Den goda och bästa belöningen kommer att ske då Asic befinner sig på targeten eller då vi gjort något som är lite svårare. För er som var uppmärksamma på förra videon så la jag min hand på hans huvud, detta är ytterligare en target jag kommer arbeta med, en så kallad “huvudtarget”. Denna kommer fungera som en förberedelse för honom när vi kommer arbeta med öronen.

I videon tänker Asic först nostarget, men börjar sedan tänka huvud. När handen är på huvudet så belönar jag då han visar att han har en förväntan i det vi tränar.Tips: Huvudtarget/överträning av att ta hunden på huvudet är bra då detta ofta är ett ställe många okända personer har en tendens att ofta böja sig ner och börja klappa ifrån huvudet.  För många hundar kan detta kännas obehagligt och jobbigt, ju mer vi tränar dem i det ju tryggare blir de i situationen i att händer snabbt kan komma på huvudet.