Decemberbloggen - Miljöombyte

Lucka 22 

Vi har kommit såpass långt nu att det är sista tröskeln som vi behöver kliva över. Därför kommer vi att ligga kvar ganska länge i att variera, generalisera, träna på olika platser, träna med andra personer osv. Det får ta den tid det tar, men att värdesätta och ha tålamod till att låta allting ta den tiden det tar kommer göra det hållbart i längden. Dagens film skiljer sig därför inte jätte mycket ifrån gårdagens mer än att vi är på en helt ny plats. 

 


Tips: Att byta miljö kan vara en stor förändring för hundarna och man behöver kanske gå tillbaka flertal steg för att få lyckanden igen. De kan även vara så att de i den nya miljön påverkas mer negativt, ett stresspåslag kan öka mm. Det är därför bra att redan i träningen variera och byta miljö för att stärka upp ännu mer.