Decemberbloggen - Variation

Lucka femton 

I lucka tolv pratade jag om att förändra belöningsplaceringen för att få händerna fria. Det bästa med att träna hund är att man måste vara ganska snabb i att se vad som är bäst lämpat för det man skall göra. Det kräver alltså variation och man kan sällan låsa sig fast vid att "det finns ett sätt att göra på". Snabbt märker jag att min belöningsplacering behöver komma ifrån olika punkter samt belönas från olika håll beroende på vad det är vi skall göra. Asic har ganska snabbt listat ut att munnen är det han ska hålla koll på så i denna filmen börjar jag variera var min belöning kommer ifrån. Han lyckas även få in en liten tjuvbelöning ;) När jag exempelvis har en belöningsförväntan vid ansiktet blir det svårt för mig att titta ner och undersöka örat osv. Därför får man byta placering utefter behov. 

Tips: Testa dig fram i vad du anser att din belöningsplacering är mest lämpad beroende på vilken övning du tränar och vad du vill uppnå. Ett annat sätt är även att lära hunden att hålla koncentration på en godbit som ligger på marken framför dem.