Decemberbloggen - Belöningsplacering

Lucka 12 

I denna filmen har jag ändrat min förväntan på vart min belöning ligger. Jag vill ha båda mina händer fria för att kunna göra alla stegen och komma ifrån fokuset på att belöningarna finns i händerna. Därför har jag valt att ha belöningen i munnen, på detta sätt så kan jag ha mina händer fria. I filmen belönar jag allt och ibland kan jag belöna ifrån handen. Vi växlar mellan att bara belöna hand på huvud, tasstarget och framförallt flaskan. Inställningen till flskan har börjat förändras och ett litet svansviftande har tom börjat erbjudas ifrån honom. 


Tips: Använder man sig av belöning vid munnen och hunden släpper stadgan ifrån tasstarget osv kan man även göra detta till ett omvänt lockande. Försöker hunden ta belöningen så böj dig längre bak alternativt ta bort den tills hunden ställer sig på targeten igen. I detta fall väljer jag att använda mig av denna belöningsplacering endast för att få händerna fria, det är ingen nödvändighet om man använder tasstarget i andra sammanhang.